OGŁOSZENIE

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Nibieski Parasol w Olsztynie z dnia 30.06.2015 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postawienia go w stan likwidacji, z dniem 01 sierpnia 2015 r. wszczęta została procedura likwidacji Stowarzyszenia.

 

Likwidatorami Stowarzyszenia ustanowione zostały:

Pani Elżbieta Szwałkiewicz i Pani Barbara Jastrzębska.

Obecnie trwa procedura wpisania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .

 

Likwidator

Elżbieta Szwałkiewicz

Barbara Jastrzębska