Informacja o darowiznach.

Informujemy, że w 2014r. Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne od 24.osób fizycznych w łącznej wysokości 4 472,77 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa 77/100). Wysokość poszczególnych darowizn mieściła się w przedziale od 10 zł do 1637,77 zł.

Darowizn pieniężnych od osób prawnych nie było.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

 

Polska Szkoła Opiekunów Medycznych

Szanowni Państwo,
Dobiega końca rekrutacja w Polskiej Szkole Opiekunów Medycznych w Olsztynie, zachęcamy wszystkich zainteresowanych zawodem opiekuna medycznego do podjęcia nauki w tej szkole. Polska Szkoła Opiekunów Medycznych to jedna z najlepszych szkół w kraju. Dzięki współpracy z pracodawcami w Niemczech, po ukończeniu tej szkoły otrzymacie Państwo propozycje podjęcia pracy w charakterze opiekunki/opiekuna w kraju i za granicą.

www.psom.olsztyn.pl

 

 

UWAGA!!!

Bezpośredni kontakt z pracownikami stowarzyszenia jest możliwy w biurze przy ul.Pstrowskiego 27 lok.3A

w dni powszednie w godz. 9:00 16:00

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia "Niebieski Parasol" zwracam się z prośbą  o wsparcie naszej działalności na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

poprzez przekazanie 1% podatku.

Aby tego dokonać w PIT-37 w części I (str.3) należy wpisać naszą nazwę oraz numer KRS podane niżej

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Olsztynie

Numer KRS: 0000047176

                                                                                                   

Informacja o Darowiznach
 

Informujemy, że w 2013 roku działalność naszego Stowarzyszenia została wsparta przez osoby fizyczne ( 82 osoby), które przekazały na rzecz Stowarzyszenia darowizny pieniężne na łączną kwotę 13 270,65 zł.

Wśród darczyńców nie ma osób prawnych.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy oraz oświadczamy, że otrzymane darowizny zostaną wykorzystane na cele działalności statutowej.

Informacja o darowiznach

Informujemy, że w 2014r. Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne od 24.osób fizycznych w łącznej wysokości 4 472,77 zł (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa 77/100). Wysokość poszczególnych darowizn mieściła się w przedziale od 10 zł do 1637,77 zł.

Darowizn pieniężnych od osób prawnych nie było.


O Stowarzyszeniu "Niebieski Parasol"


Nasza działalność to pomoc w ograniczaniu skutków niepełnosprawności i wzmacnianie samodzielności osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Pojęcia kluczowe w naszej działalności:
niepełnosprawność; niesamodzielność; kompensowanie utraconej sprawności w zakresie samopielęgnacji; sprzęt rehabilitacyjny, wspomagający i pielęgnacyjny; adaptacja; opiekun medyczny; wsparcie dla opiekunów nieformalnych

Nasza działalność to:
- wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego,
-  doradztwo w zakresie pielęgnacji i terapia świadczonej osóbom, które w związku z chorobą, urazem lub wiekiem są niepełnosprawne i niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 

Promujemy koncepcję pielęgnacji kompensacyjnej,
która dotyczy głównie pracy opiekunów medycznych i odnosi się do podstawowych potrzeb człowieka oraz jego adaptacji do warunków życia zmienionych chorobą i niepełnosprawnością.
patrz ZAWÓD OPIEKUN MEDYCZNY